top of page

Opłaty w roku szkolnym 2023/2024:

250 zł- opłata wpisowa, jednorazowa, bezzwrotna (za drugie zapisane dziecko 0 zł)

 

30 zł- ubezpieczenie NNW, wpłacane raz w roku (nieobowiązkowe)

 

- opłata za zestaw podręczników (cena ustalana po negocjacjach z przedstawicielem wydawnictwa)

880 zł- czesne, opłata stała miesięczna (wliczone wyżywienie i zajęcia dodatkowe)

800 zł- czesne za drugie dziecko, w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo lub za dziecko z rodziny wielodzietnej (Karta Dużej Rodziny)

                    

Odliczenia za nieobecność (musi być zachowana ciągłość):  min. 2 tyg. -50zł

                                                                                                            min. 3 tyg. -80zł

                                                                                                            min. miesiąc -130zł

                 

 

 

 

227408360_165728842323156_8664303037688123423_n.jpg

Zapisy:

Karty zgłoszeniowe należy składać od 1 marca każdego roku.

 

 

 

 

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, które:

​​

- nie dostały się w roku poprzednim ze względu na brak wolnych miejsc

- mają rodzeństwo w przedszkolu

- pochodzą z gminy Pułtusk

- są dziećmi pracowników przedszkola

bottom of page